หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

วลีเด็ด勇気を持って行動すれば必ず道は開けるものです
คำแปลขอแค่พกพาความกล้าหาญไว้แล้วไม่ว่าจะทำอะไร เส้นทางข้างหน้าจะต้องกว้างไกลอย่างแน่นอน
romajiyuuki o motte koudou sureba kanarazu michi wa hirakeru mono desu
จากเรื่องふたりはプリキュア Max Heart
futari wa precure Max Heart
ตอน31
กล่าวโดยเบรเวิน (ブレイブン, Braven)
พากย์โดยอาดาจิ มาริ (安達 まり)
ดูในหน้า facebook
*บางวลีเด็ดอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า facebook
*คลิกที่ชื่ออนิเมะหรือนักพากย์เพื่อดูวลีเด็ดจากเรื่องเดียวกันหรือนักพากย์คนเดียวกัน

《ดูวลีเด็ดก่อนหน้า 〜〜〜 ดูวลีเด็ดถัดไป》