หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

วลีเด็ด人のために自分を捧げる喜びを知っている人をプロと言います
คำแปลคนที่เข้าใจความสุขจากการได้อุทิศตนเพื่อคนอื่น คนผู้นั้นเรียกว่ามืออาชีพ
romajihito no tame ni jibun o sasageru yorokobi o shitteiru hito o PURO to iimasu
กล่าวโดยฮิโนฮาระ ชิเงอากิ (日野原 重明)
แพทย์
ดูในหน้า facebook
*บางวลีเด็ดอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า facebook
*คลิกที่ชื่อบุคคลเพื่อดูวลีเด็ดจากคนเดียวกัน

《ดูวลีเด็ดก่อนหน้า 〜〜〜 ดูวลีเด็ดถัดไป》