หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

วลีเด็ด力を入れることに重点を置かずに、力を働かすことに重点を置く。
คำแปลสิ่งสำคัญไม่ใช่การออกแรง แต่เป็นการทำให้แรงที่ออกไปนั้นก่อให้เกิดงาน
romajichikara o ireru koto ni juuten o okazuni, chikara o hatarakasu koto ni juuten o oku.
กล่าวโดยนากามุระ เทมปู (中村 天風)
นักธุรกิจ
ดูในหน้า facebook
*บางวลีเด็ดอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า facebook
*คลิกที่ชื่อบุคคลเพื่อดูวลีเด็ดจากคนเดียวกัน

《ดูวลีเด็ดก่อนหน้า 〜〜〜 ดูวลีเด็ดถัดไป》