หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

วลีเด็ด選択するということは優先度をつけることであり、エネルギーの分散を極力避けること
คำแปลเมื่อเลือกสิ่งใดแล้ว นั่นก็หมายความว่าจะมุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น และหลีกเลี่ยงที่จะแบ่งใช้พลังงานไปกับสิ่งอื่น
romajisentaku suru to iu koto wa yuusendo o tsukeru koto deari, enerugii no bunsan o kyokuryoku sakeru koto
กล่าวโดยโทเนงาวะ สึสึมุ (利根川 進)
นักชีววิทยาผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ดูในหน้า facebook
*บางวลีเด็ดอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า facebook
*คลิกที่ชื่อบุคคลเพื่อดูวลีเด็ดจากคนเดียวกัน

《ดูวลีเด็ดก่อนหน้า 〜〜〜 ดูวลีเด็ดถัดไป》