หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

วลีเด็ด無理をするな、素直であれ。すべてがこの語句に尽きる、この心構えさえ失わなければ、人は人として十分に生きてゆける。
คำแปลอย่าฝืน จงตามใจตัวเอง ทุกสิ่งสิ้นสุดลงที่คำพูดนี้ ขอเพียงรักษาการเตรียมใจนี้ไว้ได้แล้วละก็ คนเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสมกับเป็นคนต่อไปได้อย่างเพียงพอแล้ว
romajimuri o suru na, sunao deare. subete ga kono goku ni sukiru, kono kokorogamae sae ushinawanakereba, hito wa hito toshite juubenb ikite yukeru
กล่าวโดยทาเนดะ ซันโตวกะ (種田 山頭火)
นักกวีไฮกุ
ดูในหน้า facebook
*บางวลีเด็ดอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า facebook
*คลิกที่ชื่อบุคคลเพื่อดูวลีเด็ดจากคนเดียวกัน

《ดูวลีเด็ดก่อนหน้า 〜〜〜 ดูวลีเด็ดถัดไป》