หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

วลีเด็ด権力は肉体を奪えても自由は奪えない
คำแปลอำนาจต่อให้ช่วงชิงร่างกายไปได้ก็ไม่อาจช่วงชิงอิสระไปได้
romajikenryoku wa nikutai o ubaetemo jiyuu wa ubaenai
กล่าวโดยเอนโดว ชูซากุ (遠藤 周作)
นักแต่งนิยาย
ดูในหน้า facebook
*บางวลีเด็ดอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า facebook
*คลิกที่ชื่อบุคคลเพื่อดูวลีเด็ดจากคนเดียวกัน

《ดูวลีเด็ดก่อนหน้า 〜〜〜 ดูวลีเด็ดถัดไป》