หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

นางาเระ โอโตยะ

流 音弥


ข้อมูล ซ่อน

ชื่อไทย:นางาเระ โอโตยะ
ชื่อญี่ปุ่น:流 音弥
คำอ่าน:ながれ おとや
เป็น:นักเขียน
มีวลีเด็ดทั้งหมด:3


วลีเด็ดどのように生きるかより、なぜ生きるか、何のために生きるかが重要。それさえ定まれば、生き方は自動的に決まる。
คำแปลคำถามว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรนั้น ไม่สำคัญเท่าถามว่าทำไมจึงมีชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ขอเพียงกำหนดแน่ชัดแล้วละก็ จะรู้วิถีชีวิตอย่างแน่นอนไปโดยอัตโนมัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด
วลีเด็ด相手の意見を否定するのではなく、「こういう別の見方もあるのでは?」というスタンスで話せば、こちらの意見にも耳を傾けてくれるものだ。
คำแปลไม่ควรปฏิเสธความคิดเห็นของอีกฝ่าย แต่ควรพูดในลักษณะที่ว่า "ลองเปลี่ยนมามองแบบนี้ดูก็ไม่เลวไม่ใช่หรือ?" แบบนี้ถึงจะทำให้เขาสนใจฟังเรามากกว่า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด
วลีเด็ด話題豊富な人より、笑い豊富な人の方が、周りの人を幸せにする。
คำแปลคนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขมากกว่าคนที่เต็มไปด้วยเรื่องพูด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด