หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

จำนวนวลีเด็ดจากอนิเมะแบ่งตามปีที่ฉาย


*คลิกที่เลขปีเพื่อแสดงรายชื่ออนิเมะทั้งหมดในปีนั้น

>> แสดงทั้งหมดทุกปี

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
1999年
1998年
1997年
1996年
1995年
1994年
1993年
1992年
1991年0
1990年
1989年0
1988年
1987年
1986年
1985年
1984年
1983年
1982年
1981年0
1980年0
1979年