หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 3262 วลีเด็ด

2779 วลีเด็ด จากอนิเมะ 715 เรื่อง

252 วลีเด็ด จากเกม 49 เกม

231 วลีเด็ด จากคนดัง 133 คน

ข้อมูลนักพากย์ 706 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 20 มีนาคม 2019

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 10 มิถุนายน 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu