หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 2941 วลีเด็ด

2463 วลีเด็ด จากอนิเมะ 621 เรื่อง

252 วลีเด็ด จากเกม 49 เกม

226 วลีเด็ด จากคนดัง 130 คน

ข้อมูลนักพากย์ 660 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 9 เมษายน 2018

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu