หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 3789 วลีเด็ด

3301 วลีเด็ด จากอนิเมะ 811 เรื่อง

257 วลีเด็ด จากเกม 51 เกม

231 วลีเด็ด จากคนดัง 133 คน

ข้อมูลนักพากย์ 782 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2020

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 10 มิถุนายน 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu