หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 3178 วลีเด็ด

2695 วลีเด็ด จากอนิเมะ 688 เรื่อง

252 วลีเด็ด จากเกม 49 เกม

231 วลีเด็ด จากคนดัง 133 คน

ข้อมูลนักพากย์ 693 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 8 ธันวาคม 2018

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 10 มิถุนายน 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu