หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 3664 วลีเด็ด

3179 วลีเด็ด จากอนิเมะ 785 เรื่อง

254 วลีเด็ด จากเกม 50 เกม

231 วลีเด็ด จากคนดัง 133 คน

ข้อมูลนักพากย์ 754 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 7 ธันวาคม 2019

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 10 มิถุนายน 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu