หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 2995 วลีเด็ด

2517 วลีเด็ด จากอนิเมะ 636 เรื่อง

252 วลีเด็ด จากเกม 49 เกม

226 วลีเด็ด จากคนดัง 130 คน

ข้อมูลนักพากย์ 666 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 26 พฤษภาคม 2018

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu