หน้าหลัก วลีเด็ด
จากอนิเมะ
วลีเด็ด
จากเกม
วลีเด็ด
จากคนดัง
นักพากย์
~~~
อื่นๆ
~~~
เกี่ยวกับ
เว็บนี้

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น

ขณะนี้มีวลีเด็ดรวมทั้งหมด 3727 วลีเด็ด

3242 วลีเด็ด จากอนิเมะ 798 เรื่อง

254 วลีเด็ด จากเกม 50 เกม

231 วลีเด็ด จากคนดัง 133 คน

ข้อมูลนักพากย์ 757 คน

เพิ่มฐานข้อมูลครั้งล่าสุด 18 มกราคม 2020

ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุด 10 มิถุนายน 2018

เว็บนี้เป็นที่เก็บรวบรวมวลีเด็ดของเพจ https://www.facebook.com/Animankyafu